ติดต่อเรา

Tel: 082-777-5434

อ.แพทรียา บัววันเพ็ญ

444 หมู่2 ถนนวิชิรวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000