ค่าเล่าเรียน
น้องจุ๊บจิ๊บ_210528_0331.jpg
คณะทันตแพทยศาสตร์

350,000 / เทอม

2021.7.25_210808_0.jpg
คณะพยาบาลศาสตร์

90,000 / เทอม

อัลบั้มนิสิต_210603_7.jpg
คณะพยาบาลศาสตร์

50,000 / เทอม

1664_210603_106.jpg
คณะสาธารณสุขศาสตร์

45,000 / เทอม

1664_210603_7.jpg
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาธุรกิจการบิน

30,000 / เทอม