Mahidol Day วันมหิดล
Time is TBD | Location is TBD

Mahidol Day วันมหิดล

"ขอให้ถือประโยชน์ตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์"
ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว

Time & Location

Time is TBD
Location is TBD

Share This Event